KATUVALOVERKKO -logo KATUVALOVERKKO | Etusivu  |  Lataa  |  Käyttöohjeet  |  Referenssejä  |  Yhteystiedot  |


Tiedotteet


22.3.2021 KATUVALOVERKKO 1.8 julkaistu

KATUVALOVERKKO 1.8 on ladattavissa web-sivuiltamme. Muutosloki versiossa 1.8:
-Lisätty putki- ja kahvavarokesuosituksia katuvalo- ja pihavalaistuslaskentaan
-Joissakin tapauksissa jännitteenalenemalaskennassa ohjelmisto laski virheellisesti useamman valaisimen olevan saman valaisinjohdon perässä
-Pihavalaistusvälilehdellä oikosulkuvirran laskentalämpötila korjattu 80 asteeseen
-Oman muokatun LED-valaisimen tehon voi nyt asettaa 99999 wattiin
-Kuormitustaulukkoon on lisätty paikka piirustusnumerolle

Kertalisenssin ostaneille yrityksille päivitys jaetaan sähköpostilla maanantaipäivän 22.3 aikana ja se on täysin maksuton. Suosittelemme ehdottomasti vanhan version manuaalista poistamista ennen uuden version asentamista, sillä joidenkin virustorjuntaohjelmistojen on todettu aiheuttavan muussa tapauksessa ongelmia päivityksen kanssa.
5.8.2018 KATUVALOVERKKO 1.7 julkaistu

KATUVALOVERKKO 1.7 on nyt ladattavissa web-sivuiltamme. Uusia ominaisuuksina ovat mm. valaisinkaapelin huomioiminen laskelmissa, kaapelin kuormitettavuuden laskenta, uudelleen järjestelty verkon analyysi sekä sulakesuositukset piha-alueiden valaistusverkkoon. Kuormitustaulukon vientiä taulukkolaskentaohjelmaan on paranneltu siten, että taulukon tullessa täyteen poistetaan oletuksena lisättävät suurpaine- ja elohopeavalaisin sarakkeet mikäli näitä valaisimia ei ole käytössä. Lisäksi päivitys sisältää muutamia pieniä bugikorjauksia. Uusia ominaisuuksia tuli lisää kohtuullisen paljon, joten versionumero päätettiin kasvattaa sen vuoksi 1.7:aan.

Kertalisenssin ostaneille yrityksille päivitys jaetaan sähköpostilla maanantaipäivän 6.8 aikana ja se on täysin maksuton. Jos käytössäsi on KATUVALOVERKKO 1.61 kokeiluversio, voit päivittää 1.7 versioon lataamalla uuden kokeiluversion. Päivittäminen ei vaikuta jäljellä olevaan kokeiluaikaan.

Kohta lähes kaikki alan suurimmat suunnittelutoimistot ovat ottaneet KATUVALOVERKKO -ohjelmiston käyttöön. Laajalta käyttäjäkunnalta tullut palaute on ohjannut voimakkaasti uusimman version kehitystyötä. Toivomme, että se on tehnyt uusimmasta versiosta entistäkin paremman työkalun verkonmitoitukseen. Kiitos kaikille palautetta antaneille!
17.2.2018 KATUVALOVERKKO 1.62 tulee saataville tänä vuonna

KATUVALOVERKKO 1.62 kehitystyö on täydessä vauhdissa ja se tullaan julkaisemaan vuoden 2018 aikana. Uutena ominaisuutena mukaan on otettu kuormitettavuuden laskenta. Väylävalaistuksessa kuormitettavuus ei ole mitoittavana tekijänä käytännössä koskaan. Tie- ja katuvalaistusverkkoon saatetaan kuitenkin liittää suuriakin kuormia, jolloin varsinkin liittymiskaapelin kuormitettavuus on syytä tarkastaa. Päivitykseen sisältyvistä uusista ominaisuuksista tiedotetaan myöhemmin lisää.

Päivitys on kaikille kertalisenssin ostaneille yrityksille maksuton.
24.8.2017 KATUVALOVERKKO PÄIVITYS 1.61 LADATTAVISSA

KATUVALOVERKKO 1.61 on ladattavissa web-sivuiltamme. Päivityksessä on tehty pieniä täsmennyksiä käyttöohjeisiin, sekä korjattu MMJ 5x16S-kaapelin resistanssi 40 asteen lämpötilassa.

Mikäli olet ostanut ohjelmiston täysversion, sinulle lähetetään KATUVALOVERKKO 1.61 automaattisesti sähköpostitse. Jos käytössäsi on KATUVALOVERKKO 1.6 kokeiluversio, voit asentaa 1.61 kokeiluversion lataussivustoltamme. Päivittäminen ei vaikuta jäljellä olevaan kokeiluaikaan.
1.6.2017 KATUVALOVERKKO 1.6 JULKAISTU

3 vuotta kestänyt tuotekehitys on saavuttanut uuden rajapyykin, kun KATUVALOVERKKO 1.6 on julkaistu nyt kaikkien saataville. Uusia ominaisuuksia ovat mm. kuormitustaulukon vienti taulukkolaskentaohjelmistoon ja laskennassa käytettyjen kaapeleiden listaus.

Ohjelmiston uudesta käyttöliittymästä kiitokset kuuluvat useille alan ammattilaisille, jotka ovat auttaneet kehitystyössä!
1.6.2017 OIKEAOPPINEN VERKONMITOITUS ON YKSI LAADUKKAAN ULKOVALAISTUSVERKON KULMAKIVISTÄ

Maailmalta löytyy useita kaapelimitoitukseen tarkoitettuja ohjelmia, mutta ulkovalaistusverkolle räätälöidyt ohjelmat ovat puuttuneet kokonaan. Tämän vuoksi mitoitukseen on käytetty kirjavia ratkaisuja, kuten erinäköiset Excel-taulukot. Nyt KATUVALOVERKKO -ohjelmiston julkaisun jälkeen ulkovalaistusverkko voidaan vihdoin suunnitella oikeaoppisesti.

Oikealla mitoituksella saadaan säästettyä yhteisiä veroeuroja, kun verkosta ei rakenneta liian järeää sen käyttötarkoitukseen nähden. Vielä ylimitoitustakin pahempi tilanne on, jos verkko ei lopputarkastuksessa täytä sille asetettuja sähköteknisiä vaatimuksia. Ryhmävarokkeen pienentäminen ei alimitoitetussa verkossa ole mahdollista ja tämän vuoksi korjaus saattaa tulla hyvinkin kalliiksi. Käyttämällä KATUVALOVERKKO -ohjelmistoa, vältyt arvailulta ja tilaaja saa sen, mitä on tilannutkin - varmatoimisen ulkovalaistusverkon.

Yksivaiheisen oikosulkuvirran lisäksi myös jännitteenalenemalla on merkittävä rooli laadukasta verkkoa suunnitellessa. Liian suuri alenema sammuttaa purkauslamppuja useaksi minuutiksi kerrallaan. Jatkuva lamppujen vilkkuminen häiritsee kadunvarren asukkaita. Sammuilun seurauksena kunnossapitourakoitsija saattaa vaihtaa tilalle uuden lampun, mikä ei tässä tapauksessa ratkaise ongelmaa. KATUVALOVERKKO -ohjelmistolla jännitteenalenema saadaan laskettua ennennäkemättömän tarkasti ja vältytään ylimääräisiltä ongelmilta.
|  LATAA  |
Kokeile 30 päivää ilmaiseksi tai hanki omaksi